20, Choa Chu Kang Avenue 2, Singapore 689905| Tel: 67661574| Fax: 67661583 | E-Mail: cckps@moe.edu.sg

sitemap

Malay Language Department 2010


Ketua Jabatan (Director MT Languages)
(Head CCA / Health Ed)
Guru Kanan
Guru Kanan
Guru
Guru
Guru
Guru Tambahan
(Adjunct Teacher)


Visi

Beradat Bernilai Berilmu

Kecemerlangan Akademik

•Program SEED
•Pelajaran PBL (Problem-based Learning)
•Pelajaran berdasarkan ICT
•Pengetahuan Asas dalam ICT
•Pembelajaran secara Elektronik (e-learning)
•Pembelajaran menggunakan kaedah I & E

Inisiatif Teknologi Maklumat & Komunikasi
Murid dilengkapi dengan pengetahuan asas dalam ICT
termasuk pembelajaran secara kendiri melalui Litespeed

Layari lelaman web kami:
http://bahasamelayucckps.blogspot.com/
http://bahasamelayucckps.pbworks.com/

Kami juga ada di FaceBook: